educatielab

Beeldend kunstenaar en leerkracht in het basisonderwijs

Vanaf het jaar 2000 combineer ik deze twee beroepen en als onderwijzer heb ik me regelmatig afgevraagd: “We vragen veel van kinderen, maar wat geven wij ze terug?” Kinderen hebben ruimte, aandacht en toegang tot hun creativiteit nodig om zich in vrijheid te kunnen ontwikkelen. Ik ben me daarom gaan richten op het vormgeven van educatieve programma’s, trainingen en workshops op dit gebied.

Het concept dat ik op dit moment aan het ontwerpen ben, heet het “Educatielab” (werktitel). Het gaat daarbij om een (mobiele) ruimte geschikt te maken voor vrije ontwikkeling van kinderen (en leerkrachten). In deze ruimte kunnen zij zich vrij voelen om te spelen, te experimenteren en worden zij uitgedaagd nieuwe ervaringen op te doen.

De ontdekkingen die daar gedaan worden, kunnen in de reguliere lessen terugkomen en maken de lesstof toegankelijker. Ook kunnen er creatieve trainingen en workshops aan gekoppeld worden die als doel hebben de creatieve vermogens van leerlingen en leerkrachten te activeren, te ontwikkelen en ambities te laten ontstaan.

Het Educatielab wordt zo een plek voor persoonlijke uitingen, ontspanning, maar ook de kraamkamer van nieuwe ideeën. Het wordt een plek waar het spelende kind zichzelf kan zijn.